BEJELENTŐ KÁRTYA-ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt adatait és/vagy hozzájárulásait megadná, kérjük, olvassa el az adatkezelési tájékoztatónkat!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezelője az AMAZNG Kft (székhely: 8200 Veszprém, Halle u. 3., cégjegyzékszáma: 19-09-501563) által üzemeltetett Hotel Mayer***superior (8226 Alsóörs, Suhatag u. 4-6.). Az adatainak kezelése önkéntes jellegű, azonban a szállodai szerződés (bejelentőkártya) megkötéséhez és teljesítéséhez (ideértve a foglalásainak és a tartózkodásainak ideje alatt) az szükséges, hogy a bejelentőkártyán személyes adatit megadja és az adatok kezeléséhez – törvényi kötelezettségünknek eleget téve – hozzájárulását adja. Önnek joga van a személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, azok törlését kérni, az adatkezelés ellen kifogással élni, adathordozhatóság jogával élni, az adatkezelés korlátozását kérni, illetve az illetékes felügyeleti szervnél panaszt tenni. Ezen jogaival élhet személyes bejelentés útján, vagy a szálloda e-mail címére (szallas@hotelmayer.hu) küldött írásos megkeresés útján, vagy postai úton küldött levél útján (Hotel Mayer***superior – 8226 Alsóörs, Suhatag u. 4-6.)

KÉRJÜK, HOGY A BEJENTŐKÁRTYÁT NYOMTATOTT BETŰKKEL, OLVASHATÓAN TÖLTSE KI!

Megerősítem, hogy a bejelentőkártyán megjelölt adatok helyesek és a valóságnak megfelelnek. A kötelező érvényű szállodai és adatkezelési szabályzat a szálloda recepcióján, illetve a szálloda honlapján elérhető.

 1. A vendég tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla egyenlege a hitelkeretét meghaladja, a szálloda a számla azonnali kiegyenlítését kérheti. A kártyabirtokos tudomásul veszi és engedélyezi a szállodai szolgáltatás keretében a vendég kijelentkezését követően észlelt tételek kártyára történő utólagos terhelését.
 2. A szálloda a vendégszobában hagyott készpénzért, értékpapírokért és értéktárgyakért felelősséget nem vállal. A szobában elhelyezett biztonsági széfszekrény térítés nélkül igénybe vehető.
 3. A helyi adókról rendelkező 1990. évi C. törvény 31. §-a értelmében az idegenforgalmi adó alól mentességet élvez:
  1. a 18. életévét be nem töltött magánszemély
  2. az önkormányzat területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély
  3. munkavégzés szerint, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy munkavégzési céllal (kiküldetés) a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozói tevékenységet végző vállalkozó, vagy annak munkavállalója.
  4. önkormányzati döntés alapján adómentes vendég
 4. A bejelentőkártyán megjelölt, a tervezettnél korábbi elutazás esetén a szálloda jogosult – az eredeti foglalásnak megfelelő – a teljes tartózkodási időre a szolgáltatási díjat felszámítani. Az elutazás napján a kijelentkezési idő (11 óra) lejárta után 18 óráig a szobaár 50 %-át, 18 óra után a teljes szobaárat számítjuk fel.

A bejelentőkártya aláírásával:

 • Kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem.
 • Kifejezetten hozzájárulok, hogy a bejelentőkártyán megadott személyes adataimat az Adatkezelő, az adatkezelési szabályzatban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.